• Gustaf Bratt - Krog

    Bratt

    50 ÅR

  • Bratt

  • Bratt

  • Bratt

En restaurang med historia

Restaurangen är inrymd i ett korsvirkeshus som byggdes år 1861. Fastigheten användes ursprungligen som sädesmagasin av handelsman Hellman och är det nordligaste av denna typ i Europa. Detta hus var första anhalten när man hade passerat Tullbron och i husen på gården fanns diverse serviceinrättningar såsom handelsbod, frisör och krog.

Läs vidare om husets historia

Gustaf Bratt - Krog